tourism region

About me: ก่อนหน้านี้หลายคนอาจคิดว่าการท่องเที่ยวภาคอีสานจะมีอะไรให้ดูบ้างหรือว่าเกือบจะมีที่ว่างให้เยี่ยมชมแล้ว? อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนขึ้น เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อย แต่หลายคนก็ยังไม่รู้จักกันดีพ

Website: https://cieph.edu.br/members/tourismregion/activity/93541/

Interests: