iran pip

مخزن پلی پروپیلن iran urmia

About me: مخزن پلی پروپیلن یکی از انواع مخازن نگهداری سیالات شیمیایی می باشد که بدلیل تحمل حرارتی بالا شرایط نگهداری انواع اسیدها، مواد قلیایی، پساب های صنعتی تا دمای ۹۶ درجه سانتیگراد را داراست.

Website: https://pipe-iran.ir/2022/02/01/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%d9%8a-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%8a%d9%84%d9%86/

Interests: