naabszisttt naabzist

مخزن پلی پروپیلن Iran urmia

About me: مخزن پلی پروپیلن منبع یا تانکری است که با اکسترود کردن پلی پروپیلن در دمای 280 درجه سانتیگراد تولید می شود . قیمت این مخزن تابعی از قیمت مواد اولیه است که بصورت هفتگی در رینگ قیمت گذاری بورس اوراق بهاردار این قیمت ها تعیین می شود .

Website: https://naabzist.com/index.php?cat=97

Interests: مخزن پلی پروپیلن