harfateh german

About me: روش کاشت مو SUT در مقایسه با تکنیک های دیگر از قبیل FIT و FUT روش جدیدتر و موفق تری است که تمامی مراحل آن، از برداشت تا کاشت فولیکول‌ های مو، توسط دستگاه های اتوماتیک صورت می‌گیرد. از آنجایی که در کاشت مو SUT تمامی مراحل توسط دستگاه انجام می گیرد، می

Website: https://zibanus.com/treatments/90/کاشت-مو-به-روش-SUT

Interests: